Testamente

Hvorfor oprette testamente?

Et testamente er et skriftligt dokument, som indeholder dine ønsker om, hvordan din formue skal fordeles, når du ikke længere er her. Det sikrer, at din arv går til dem, som du ønsker skal have den.

Hvis du f.eks. bor sammen med din partner uden at være gift, arver I ikke automatisk hinanden. Dette gælder, uanset hvor længe I har boet sammen. Hvis I gerne vil arve hinanden, skal der oprettes et testamente.

Ægtefæller eller registrerede partnere arver automatisk hinanden efter reglerne i arveloven. Arveloven giver imidlertid  ikke altid det bedste resultat. Du kan selv påvirke fordelingen af arven ved at oprette et testamente.

Med et testamente viser du ansvarlighed over for dine efterladte.

  • Du kan således sikre, at din partner ikke skal gå fra hus og hjem, fordi du har børn fra et tidligere forhold.
  • Du kan være med til at forhindre uoverensstemmelser i familien ang. arven og dens fordeling.
  • Du kan sørge for, at arvingerne sparer boafgift.

Hvilken type testamente?

Der findes to typer af testamenter – notartestamenter og vidnetestamenter. De er begge skriftlige og skal underskrives af dig. Notartestamentet er det bedste valg, fordi vidnetestamentet nemt kan give anledning til problemer.

Notartestamentet skal påtegnes af en notar, som er medarbejder i den lokale byret. Notaren skal således sikre sig din identitet samt at du opfylder betin-gelserne for at oprette et testamente. Endvidere indberetter notaren til Central-registeret for Testamenter, at du har oprettet et testamente. Skifteretten vil således nemt kunne finde dit testamente frem den dag, du er gået bort.

Hvad skal testamentet indeholde?

Notaren skal ikke godkende selve indholdet af dit testamente. Derfor er det en god ide at få en advokat til at rådgive dig om, hvad der skal stå i testamentet, for at dine ønsker kan blive sikret bedst muligt.

Hvad koster det ?

Prisen for at sikre sine nærmeste er meget lavere end de fleste tror. Vi giver i hvert enkelt tilfælde en konkret tilbud, som, med mindre der er tale om helt specielle forhold, normalt vil andrage nogle ganske få tusinde kroner