Andelsbolig kontra ejerbolig

Mange boligkøbere tror stadig, at andelsboliger pr. definition er billigere end ejerboliger. Det er imidlertid ikke altid tilfældet, hvis man ser på de samlede udgifter.

De fleste andelsboligkøbere skal have finansieret deres andelsboligkøb gennem et lån. Andelsboliglån er imidlertid som regel dyrere end realkreditlån, og når man ser på den samlede økonomi, skal man tillige huske, at lægge den månedlige boligafgift til den nettoydelse man skal betale på lånet hver måned. Herefter har man et udtryk for den samlede månedlige udgift, som man kan anvende til sammenligning med eventuelle tilsvarende ejerboliger.

Man skal i øvrigt være opmærksom på, om der i boligafgiften er indeholdt ydelser på lån, som andelsboligforeningen har optaget. Hvis dette er tilfældet, er det vigtigt at undersøge, hvad det er for en type lån. Hvis det fx. er afdragsfrie lån med rentetilpasning hvert år, vil boligafgiften blive påvirket, når renten stiger, og når man på et tidspunkt skal begynde at betale afdrag. I den forbindelse skal man også være opmærksom på, at hverken foreningen eller den enkelte andelshaver kan trække renten på foreningens lån fra i skat.

Når man køber en andelsbolig, køber man i virkeligheden en andel af den samlede andelsforening, men får en brugsret til den konkrete bolig. Andelsboligforeningen kan have særlige ventelister og regler omkring salg, og man er underlagt reglerne for hvordan andelen prissættes. Man kan naturligvis altid sælge til en lavere pris, men aldrig til en højere end andelens pris + evt. dokumenterede forbedringer jf. gældende regler herom.

Som andelsboligejer betaler man ikke ejendomsværdiskat, men andelsforeningen betaler ejendomsskat.

Køber man en ejerbolig, ja så køber man den specifikke bolig, som man også selv bebor, og man er selv herre over, hvem man sælger til og i princippet hvilken pris man ønsker at sælge til.

Får man på et tidspunkt brug for at udleje boligen i en periode er man langt friere stillet som ejer end som andelshaver. Andelshaveren vil nemlig være underlagte andelsboligforeningens vedtægter, som almindeligvis indeholder begrænsninger på i hvilket omfang andelene må udlejes. Dette er sjældent tilfældet i ejerboligforeninger.

Køberrådgivning - andelsbolig

Tidligere var det stort set som at vinde i lotteriet, hvis man fik mulighed for at købe en andelsbolig....

Andelsboligsalg

Indtil for få år siden var andelsboliger typisk meget billigere end ejerboliger. Dette er ikke længere en selvfølge, og dermed er det også blevet sværere at sælge andelsboliger.....