Administration af ejer- og andelsboligforeninger  samt gårdlaug

Advokatfirmaet har gennem en længere årrække opbygget en betydelig ekspertise inden for ejendomsadministration.

Administration af ejer- og andelsboligforeninger samt gårdlaug sker i tæt samarbejde med foreningens/ gårdlaugets bestyrelse/kontaktperson. Det kan i den forbindelse nævnes, at vi lægger stor vægt på et godt personligt kendskab til de foreninger/gårdlaug vi administrerer.

Administrationsaftalen vil som udgangspunkt bl.a omfatte:

  • Udarbejdelse af og udsendelse af opkrævninger på boligafgifter/fællesudgifter, gårdlaugsbidrag, varmebidrag samt antennebidrag o.l.
  • Betaling af regninger samt evt. lønninger.
  • Bogholderi.
  • Fremsendelse af regnskabsoversigter/balancer/kontospecifikationer.
  • Deltagelse i generalforsamlinger (inkl. udarbejdelse af referat).
  • Deltagelse i bestyrelsesmøder efter nærmere aftale.
  • Varetagelse af den løbende rådgivning vedr. foreningens juridiske og økonomiske forhold.

Administrationen er omfattet af advokatvirksomhedens advokatansvarsforsikring.

Der udarbejdes naturligvis specifikt tilbud på baggrund af den enkelte ejer- eller andelsboligforenings/gårdlaugs individuelle ønsker.

Kontakt os for et uforpligtende møde og et tilbud.